انتقال ارز

حواله ارزی

انجام حواله ارزی در صرافی اکسچنج ، تنها برای مشتریان شناخته شده، امکان پذیر است.

 

لذا قبل از هر چیز مشتری باید به عضویت سامانه صرافی اکسچنج درآید. برای عضویت مدارک شخصی یا شرکتی مورد نیاز است.

 

:در صرافی اکسچنج حوالجات به دو طریق انجام می شود